Digitaal logboek: altijd en overal inzicht in de status van uw installaties

Het digitale logboek van Schouten Techniekgroep, biedt belangrijke voordelen voor beheer van uw technische installaties. Het is een gemakkelijke en efficiënte tool om alle noodzakelijke gegevens van diverse installaties in gebouwen te bewaren, te raadplegen en te updaten. Of u nu een inspectie wilt voorbereiden, documenten wilt raadplegen en/of onderhouds- of beheerstaken wilt uitvoeren.

Snel en efficiënt
Anders dan bij een ‘papieren’ logboek zijn met het digitale logboek alle documenten vanaf elke locatie altijd toegankelijk, door op afstand in te loggen. Op locatie zelf verkrijgt men eveneens snel toegang door enkel de QR-code op de installatie te scannen.
Door digitalisatie van documenten wordt de papierstroom in uw organisatie verminderd. Een ander voordeel is dat het digitale logboek één logboekomgeving over alle gebouwen heen vormt. Hierdoor wordt de informatie van individuele logboeken/gebouwen naar het overall bedrijfsniveau geaggregeerd.
Alle documenten, tekeningen, certificaten, rapporten, etc. staan in het logboek en zijn altijd online beschikbaar. De onderhoud- en beheerrapporten worden door onze servicetechnici direct in het digitale logboek geplaatst.
Kortom, met het digitale logboek van Schouten Techniekgroep krijgt u nog beter inzicht in gebouwbeheersactiviteiten, zodat het beheren van gebouwen tegen lagere kosten en met minder tijd kan plaatsvinden.

Data goed beveiligd
Schouten Techniekgroep garandeert een hoog beveiligingsniveau wat betreft de opslag van data en inbelverbindingen. Door de data op twee locaties op te slaan (redundantie), is de beschikbaarheid van informatie continu gewaarborgd.

Wilt u meer weten over het digitale logboek van Schouten Techniekgroep? Neem dan contact op met uw account manager!

Met ons digitale logboek heeft u altijd en overal inzicht in de status van uw installatie.