Schouten Techniekgroep nu ook VEB erkend Beveiligingsbedrijf

Met ingang van september 2017 zijn wij ook een VEB erkend Beveiligingsbedrijf.

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven behartigt al dertig jaar de belangen van de technische beveiligingsbranche en sinds enkele jaren ook die van de bewakingssector. Een van de missies is het voorkomen dat de branche negatief in de publiciteit komt. Daarom worden aan leden strenge kwaliteitseisen gesteld, die van toepassing zijn op zowel het bedrijf als het geleverde werk. De leden worden ook gestimuleerd om samen te werken om met collega’s een landelijke dekking te bieden en om te kunnen leveren wat men zelf niet in huis heeft, maar wat u als klant wel nodig hebt. De VEB controleert streng en de controleurs worden op hun beurt gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.
VEB certificaten worden door verzekeraars geaccepteerd.

Voordelen

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:

  • medewerkers over een door justitie afgegeven Verklaring van Betrouwbaarheid en/of Verklaring omtrent Gedrag beschikken,
  • bedrijven zich houden aan door de VEB gehanteerde kwaliteitsregels,
  • ze een opgeleverde installatie kunnen voorzien van een kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleveringsbewijs of certificaat,
  • u een beveiligingsadvies krijgt dat voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen, zodat u bij een eventuele schade geen extra eigen risico draagt,
  • u bij problemen met het bedrijf terecht kunt bij het secretariaat van de VEB,
  • samengewerkt wordt tussen bouwkundige en elektronische installateurs, particuliere alarmcentrales en surveillancediensten, zodat u desgewenst een complete oplossing krijgt,
  • bedrijven voor expertise of extra capaciteit terecht kunnen bij collegabedrijven in de buurt,
  • men er alles aan zal doen om kwalitatief goed werk te verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging.

Meer info: http://www.vakkundigbeveiligd.nl