maatregelen die wij nemen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus

Schouten Techniekgroep volgt de ontwikkelingen en communicatie vanuit de overheid rondom het Coronavirus op de voet.
Wij doen er alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Protocol Veilig doorwerken
Wij werken volgens het protocol Veilig doorwerken zoals tussen het Rijk en de bouw- en technieksector is vastgesteld. Daarmee weten u en wij hoe het werk in tijden van corona op een verantwoorde manier kan doorgaan. De adviezen en richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor het protocol Veilig doorwerken. Wanneer de situatie, de maatregelen van de overheid en/of de RIVM-richtlijnen veranderen wordt het protocol aangepast.

Gedragsregels
Het protocol geeft aan welke maatregelen we in welke situatie moeten nemen. Hieronder de maatregelen die algemeen van toepassing zijn:

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken.
 • in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.
 • Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op RIVM hygiëne regels.3, 4
 • Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
 • Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
 • Ventileer werk- en kantoorruimte.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste teams.

Deze hygiënemaatregelen zijn met al onze medewerkers gedeeld. Via ons intranet wordt actuele informatie en indien nodig aanvullende maatregelen gedeeld ter beperking van de verspreiding van het virus. Voor vragen kunnen zij bij de directie of direct leidinggevende terecht.

Dienstverlening
Onze dienstverlening gaat door tot het moment dat de veiligheid van medewerkers en/of gebruikers in de gebouwen waar we actief zijn in het geding komt. Specifieke instructies van onze opdrachtgevers worden ten alle tijde opgevolgd.
Indien medewerkers verschijnselen hebben die het onverantwoord maken om te werken, blijven zij thuis of worden zij uit voorzorg naar huis gestuurd.
Diverse installaties kunnen wij remote beheren, controles en aanpassingen worden waar dat mogelijk is op die manier uitgevoerd.
Wij hebben uitgebreide mogelijkheden om thuis te kunnen werken en maken daar zoveel mogelijk gebruik van.

Klantencontact en deurbeleid
Met onze klanten zullen we zoveel mogelijk alleen digitaal of telefonisch contact onderhouden, opnames worden alleen gedaan wanneer 1,5 meter fysieke afstand mogelijk is.
Wij verzoeken u vriendelijk om onze kantoren aan de Koperslager 17 en Laan van Ambacht 16 in Nootdorp alleen voor spoedeisende zaken te bezoeken. Graag vooraf telefonisch contact.

Natuurlijk blijven we onze service graag aan u verlenen! Voor vragen zijn wij bereikbaar via tel. 088-3990099 of mail info@schoutentechniekgroep.nl.

 

Wij hopen op uw begrip.
Team Schouten Techniekgroep