Wij verzorgen de inbraakbeveiliging van uw pand met de juiste producten, afgestemd op uw situatie en risico. Onze alarminstallaties bieden uitgebreide mogelijkheden voor het programmeren van zones, gebruikers, tijden en uitgangen, waarmee het systeem op maat gemaakt kan worden. Alarmering gebeurt via een moderne particuliere meldkamer met, indien gewenst of vereist, alarmopvolging door een erkend alarmopvolgingsbedrijf.
Met ons SPC alarmsysteem kunnen wij aanpassingen en controles veelal remote uitvoeren. Wel zo makkelijk en het bespaart u tijd en kosten.

Effectieve inbraakbeveiliging is overigens niet uitsluitend een kwestie van techniek. Bij Schouten Techniekgroep nemen we daarom ook organisatorische en bouwkundige voorzieningen in ons advies mee.

 • Inbraakwerend hang- en sluitwerk bemoeilijkt de binnenkomst van een inbreker.
 • Rolluiken of inbraakwerend glas bemoeilijken de toegang tot het pand.
 • Veranker eventueel waardevolle apparatuur die in het zicht staat.
 • Vermijd opklimmogelijkheden voor een inbreker.
 • Verlicht uw pand aan de buitenzijde, plaats eventueel schrikverlichting die automatisch aangaat op sensoren.
 • Begroeiing om het pand beperken tot circa 1 meter, zodat de inbreker niet ongezien te werk kan gaan of zich kan verschuilen.
 • Verminder brandgevaar door werkruimten opgeruimd te houden.
 • Gewenste aantal brandblussers op zichtbare plaatsen hangen.
 • Goede bewegwijzering door noodverlichting naar de (nood) uitgang kan van levensbelang zijn.
 • Zorg voor toegang- en uitgangscontrole tot het pand, computerruimte en apparatuur.
 • Registreer de sleuteluitgifte.
 • Controleer de goederenstroom van leveranciers en klanten.
 • Opbergen van dossiers en gereedschappen.
 • Gebruik brand- en inbraakwerende kasten of kluizen.
 • Beveilig uw computernetwerk tegen computervirussen (inclusief regelmatige updates van virusdefinities en software).
 • Maak dagelijks een back-up van bedrijfsinformatie, gebruik brandwerende datasafes.
 • Houdt dagelijks een sluitronde en controleer de inbraakveiligheid en brandveiligheid (pand is afgesloten en apparatuur is uitgeschakeld).
 • Regel de omgang met gevaarlijke stoffen.
 • Geef uitleg aan personeel en sleutelhouders over de bediening van de alarminstallatie.
 • Maak een ontruimingsplan bij calamiteiten.
 • Regel de omgang met bedrijfsgeheimen en kasgeld.
 • Regel de contacten met de politie.
 • Zorg ervoor dat u ingeval van calamiteiten altijd bereikbaar bent.
 • verlichting vergroot het effect dat een inbreker gezien wordt door passanten of buren, gebruik bijvoorbeeld verlichting die aan gaat op sensoren.
 • Breng rookmelders aan op een verdieping met slaapvertrekken.
 • Jaarlijkse controle van uw verwarmingsketel is belangrijk in verband met lekkage van koolmonoxide.
 • Vermijd opklimmogelijkheden voor een inbreker.
 • Begroeiing om het huis beperken tot circa 1 meter, zodat de inbreker niet ongezien te werk kan gaan of zich kan verschuilen.
 • Zorg voor een goed sleutelbeheer, sleutels opbergen in plaatsen die voor een inbreker niet voor de hand liggen. Inbraakwerend hang- en sluitwerk bemoeilijkt de binnenkomst van een inbreker.
 • Hang nooit een briefje op dat u niet thuis bent.
 • Maak afspraken met buren dat u wederzijds elkaar bezittingen in de gaten houdt.
 • Bij vakantie is het raadzaam post uit de brievenbus of bij de entree te laten verwijderen en de vuilnisbak te laten legen.
 • Laat nooit via Internet weten wanneer u afwezig bent (E-mail, Facebook, chatboxen, etc).
 • Merk en registreer waardevolle zaken door middel van het laten ingraveren van postcode en huisnummer, het aanleggen van lijsten en fotograferen van waardevolle zaken.
 • Berg waardevolle zaken zoals geld en sieraden op in een brand- en inbraakwerende kluis.
 • Zorg er voor dat kelderramen, luiken en lichtkoepels inbraakwerend beschermd zijn.
 • Vermijd snel brandend textiel in slaapkamers.
 • Laat bij afwezigheid ’s avonds lampen branden en/of de radio spelen door middel van tijdschakelaars.
 • Zorg ervoor dat u ingeval van calamiteiten altijd bereikbaar bent.

Inbraakrisico meten met VRKI

Goede beveiligingsmaatregelen kunnen veel ellende voorkomen of beperken. Maar welke maatregelen zijn het meest geschikt? Dat hangt onder andere af van het inbraakrisico en uw persoonlijke wensen. Als VEB erkend Beveiligingsbedrijf gebruiken wij de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) voor bedrijven of woningen. Een methode die gebruikt wordt door de erkende beveiligingsbedrijven en verzekeraars waarmee het inbraakrisico van een pand meetbaar gemaakt wordt en vervolgens bepaald kan worden welke maatregelen nodig zijn om inbraak te bemoeilijken.

Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, verstrekken wij een certificaat of een opleveringsbewijs. Daarmee kunt u aantonen dat de juiste beveiliging is aangebracht. Verzekeraars vragen bij het bepalen van de verzekeringspremie in veel gevallen om dit certificaat. Meer informatie over de VRKI regeling vindt u in onderstaande brochures.

Brochure inbraakpreventie voor woningen
Brochure inbraakpreventie voor bedrijven