Schouten Techniekgroep Connected lighting Expert

Nu LED-verlichting de standaard is geworden, ontstaan er nieuwe kansen in de verlichtingsindustrie. Met de komst van IoT en connected lighting openen zich ongekende mogelijkheden. Een kopgroep van de meest innovatieve installateurs deelt met Philips de passie om kansen te creëren en de installatiemarkt te transformeren. Deze pioniers worden door Philips erkend als Connected lighting Experts.

Connected lighting is een combinatie van LED-verlichting en een verbinding met het internet. Dit leidt tot op data gebaseerde inzichten, een hoger rendement en licht op maat. Connected lighting verbeterd de manier waarop wij leven door de onze steden, gebouwen en woningen slimmer te beheren en onderhouden.

Meer lezen

 

 

 

Partner van ElektroNed

Sinds 1 juni zijn wij partner van ElektroNed.

ElektroNed is een proactief samenwerkingsverband van meer dan
40 excellerende elektrotechnische bedrijven.

De ElektroNed partners leren van elkaar en delen met elkaar. Dat heeft grote voordelen.
Zo vormen we één aanspreekpunt voor alle elektrotechnische expertise en
specialismen die nodig zijn. En werken we alleen samen met A-leveranciers om
kwaliteit tegen een goede prijs te borgen. Ook op het gebied van duurzaam
installeren lopen wij, met ons groene label EcoNed, voorop.
ElektroNed-bedrijven staan schouder aan schouder met klanten, leveranciers
en met elkaar, met als doel: zekerheid en continuïteit.

Naar de ElektroNed website

Wordt jij onze nieuwe collega?

We groeien hard, daarom hebben we een aantal vacatures.
Wordt jij enthousiast van Elektrotechniek, Klimaattechniek of Beveiligingstechniek? bekijk dan onze vacaturepagina welke job bij je past!

 

31-01-2018 bezoek aan Philips Light Application Center

31 januari hebben we met een aantal opdrachtgevers een bezoek gebracht aan het Philips Light Application Center in Eindhoven.
Het was een geslaagd evenement waarbij diverse innovaties op gebied van elektrische verlichting zijn gedemonstreerd.

Schouten Techniekgroep nu ook VEB erkend Beveiligingsbedrijf

Met ingang van september 2017 zijn wij ook een VEB erkend Beveiligingsbedrijf.

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven behartigt al dertig jaar de belangen van de technische beveiligingsbranche en sinds enkele jaren ook die van de bewakingssector. Een van de missies is het voorkomen dat de branche negatief in de publiciteit komt. Daarom worden aan leden strenge kwaliteitseisen gesteld, die van toepassing zijn op zowel het bedrijf als het geleverde werk. De leden worden ook gestimuleerd om samen te werken om met collega’s een landelijke dekking te bieden en om te kunnen leveren wat men zelf niet in huis heeft, maar wat u als klant wel nodig hebt. De VEB controleert streng en de controleurs worden op hun beurt gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.
VEB certificaten worden door verzekeraars geaccepteerd.

Voordelen

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:

  • medewerkers over een door justitie afgegeven Verklaring van Betrouwbaarheid en/of Verklaring omtrent Gedrag beschikken,
  • bedrijven zich houden aan door de VEB gehanteerde kwaliteitsregels,
  • ze een opgeleverde installatie kunnen voorzien van een kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleveringsbewijs of certificaat,
  • u een beveiligingsadvies krijgt dat voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen, zodat u bij een eventuele schade geen extra eigen risico draagt,
  • u bij problemen met het bedrijf terecht kunt bij het secretariaat van de VEB,
  • samengewerkt wordt tussen bouwkundige en elektronische installateurs, particuliere alarmcentrales en surveillancediensten, zodat u desgewenst een complete oplossing krijgt,
  • bedrijven voor expertise of extra capaciteit terecht kunnen bij collegabedrijven in de buurt,
  • men er alles aan zal doen om kwalitatief goed werk te verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging.

Meer info: http://www.vakkundigbeveiligd.nl

 

Digitaal logboek: altijd en overal inzicht in de status van uw installaties

Het digitale logboek van Schouten Techniekgroep, biedt belangrijke voordelen voor beheer van uw technische installaties. Het is een gemakkelijke en efficiënte tool om alle noodzakelijke gegevens van diverse installaties in gebouwen te bewaren, te raadplegen en te updaten. Of u nu een inspectie wilt voorbereiden, documenten wilt raadplegen en/of onderhouds- of beheerstaken wilt uitvoeren.

Snel en efficiënt
Anders dan bij een ‘papieren’ logboek zijn met het digitale logboek alle documenten vanaf elke locatie altijd toegankelijk, door op afstand in te loggen. Op locatie zelf verkrijgt men eveneens snel toegang door enkel de QR-code op de installatie te scannen.
Door digitalisatie van documenten wordt de papierstroom in uw organisatie verminderd. Een ander voordeel is dat het digitale logboek één logboekomgeving over alle gebouwen heen vormt. Hierdoor wordt de informatie van individuele logboeken/gebouwen naar het overall bedrijfsniveau geaggregeerd.
Alle documenten, tekeningen, certificaten, rapporten, etc. staan in het logboek en zijn altijd online beschikbaar. De onderhoud- en beheerrapporten worden door onze servicetechnici direct in het digitale logboek geplaatst.
Kortom, met het digitale logboek van Schouten Techniekgroep krijgt u nog beter inzicht in gebouwbeheersactiviteiten, zodat het beheren van gebouwen tegen lagere kosten en met minder tijd kan plaatsvinden.

Data goed beveiligd
Schouten Techniekgroep garandeert een hoog beveiligingsniveau wat betreft de opslag van data en inbelverbindingen. Door de data op twee locaties op te slaan (redundantie), is de beschikbaarheid van informatie continu gewaarborgd.

Wilt u meer weten over het digitale logboek van Schouten Techniekgroep? Neem dan contact op met uw account manager!

Met ons digitale logboek heeft u altijd en overal inzicht in de status van uw installatie.