Schouten Techniekgroep nu ook VEB erkend Beveiligingsbedrijf

Met ingang van september 2017 zijn wij ook een VEB erkend Beveiligingsbedrijf.

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven behartigt al dertig jaar de belangen van de technische beveiligingsbranche en sinds enkele jaren ook die van de bewakingssector. Een van de missies is het voorkomen dat de branche negatief in de publiciteit komt. Daarom worden aan leden strenge kwaliteitseisen gesteld, die van toepassing zijn op zowel het bedrijf als het geleverde werk. De leden worden ook gestimuleerd om samen te werken om met collega’s een landelijke dekking te bieden en om te kunnen leveren wat men zelf niet in huis heeft, maar wat u als klant wel nodig hebt. De VEB controleert streng en de controleurs worden op hun beurt gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.
VEB certificaten worden door verzekeraars geaccepteerd.

Voordelen

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:

  • medewerkers over een door justitie afgegeven Verklaring van Betrouwbaarheid en/of Verklaring omtrent Gedrag beschikken,
  • bedrijven zich houden aan door de VEB gehanteerde kwaliteitsregels,
  • ze een opgeleverde installatie kunnen voorzien van een kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleveringsbewijs of certificaat,
  • u een beveiligingsadvies krijgt dat voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen, zodat u bij een eventuele schade geen extra eigen risico draagt,
  • u bij problemen met het bedrijf terecht kunt bij het secretariaat van de VEB,
  • samengewerkt wordt tussen bouwkundige en elektronische installateurs, particuliere alarmcentrales en surveillancediensten, zodat u desgewenst een complete oplossing krijgt,
  • bedrijven voor expertise of extra capaciteit terecht kunnen bij collegabedrijven in de buurt,
  • men er alles aan zal doen om kwalitatief goed werk te verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging.

Meer info: http://www.vakkundigbeveiligd.nl

 

Digitaal logboek: altijd en overal inzicht in de status van uw installaties

Het digitale logboek van Schouten Techniekgroep, biedt belangrijke voordelen voor beheer van uw technische installaties. Het is een gemakkelijke en efficiënte tool om alle noodzakelijke gegevens van diverse installaties in gebouwen te bewaren, te raadplegen en te updaten. Of u nu een inspectie wilt voorbereiden, documenten wilt raadplegen en/of onderhouds- of beheerstaken wilt uitvoeren.

Snel en efficiënt
Anders dan bij een ‘papieren’ logboek zijn met het digitale logboek alle documenten vanaf elke locatie altijd toegankelijk, door op afstand in te loggen. Op locatie zelf verkrijgt men eveneens snel toegang door enkel de QR-code op de installatie te scannen.
Door digitalisatie van documenten wordt de papierstroom in uw organisatie verminderd. Een ander voordeel is dat het digitale logboek één logboekomgeving over alle gebouwen heen vormt. Hierdoor wordt de informatie van individuele logboeken/gebouwen naar het overall bedrijfsniveau geaggregeerd.
Alle documenten, tekeningen, certificaten, rapporten, etc. staan in het logboek en zijn altijd online beschikbaar. De onderhoud- en beheerrapporten worden door onze servicetechnici direct in het digitale logboek geplaatst.
Kortom, met het digitale logboek van Schouten Techniekgroep krijgt u nog beter inzicht in gebouwbeheersactiviteiten, zodat het beheren van gebouwen tegen lagere kosten en met minder tijd kan plaatsvinden.

Data goed beveiligd
Schouten Techniekgroep garandeert een hoog beveiligingsniveau wat betreft de opslag van data en inbelverbindingen. Door de data op twee locaties op te slaan (redundantie), is de beschikbaarheid van informatie continu gewaarborgd.

Wilt u meer weten over het digitale logboek van Schouten Techniekgroep? Neem dan contact op met uw account manager!

Met ons digitale logboek heeft u altijd en overal inzicht in de status van uw installatie.

Inbraaksignalering effectief

De 2 inbrekers zijn door de politie aangehouden na detectie door het alarmsysteem en alarmering via onze alarmcentrale EuroPAC.
De politie kon volgens voorschrift gebeld worden omdat meerdere detectoren in alarm waren gekomen.
Een bewijs dat een meldkameraansluiting met goede alarmverificatie werkt!