Twee keer goed nieuws!

Donatie voor Droom Je Thuis

Dit jaar hebben wij er voor gekozen om, in plaats van de gebruikelijke eindejaar presentjes aan onze relaties, een donatie te doen.

We hebben de cheque met onze bijdrage overhandigd aan Rens Quak voor het Droom Je Thuis Huis in Naaldwijk.

Help ook meebouwen aan het Droom Je Thuis Huis! zie https://lnkd.in/drrDy2s

circulair gebruik van Grundfos pompen

Jan van den Berg, mede-DGA van Schouten Techniekgroep en deelnemer aan de Circulaire Excursie van ElektroNed, schittert in een vlog van Techniek Nederland over circulair hergebruik van Grundfos pompen.

https://youtu.be/QWUEHeT2Jdg

maatregelen die wij nemen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus

Schouten Techniekgroep volgt de ontwikkelingen en communicatie vanuit de overheid rondom het Coronavirus op de voet.
Wij doen er alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Protocol Veilig doorwerken
Wij werken volgens het protocol Veilig doorwerken zoals tussen het Rijk en de bouw- en technieksector is vastgesteld. Daarmee weten u en wij hoe het werk in tijden van corona op een verantwoorde manier kan doorgaan. De adviezen en richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor het protocol Veilig doorwerken. Wanneer de situatie, de maatregelen van de overheid en/of de RIVM-richtlijnen veranderen wordt het protocol aangepast.

Gedragsregels
Het protocol geeft aan welke maatregelen we in welke situatie moeten nemen. Hieronder de maatregelen die algemeen van toepassing zijn:

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken.
 • in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.
 • Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op RIVM hygiëne regels.3, 4
 • Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
 • Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
 • Ventileer werk- en kantoorruimte.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste teams.

Deze hygiënemaatregelen zijn met al onze medewerkers gedeeld. Via ons intranet wordt actuele informatie en indien nodig aanvullende maatregelen gedeeld ter beperking van de verspreiding van het virus. Voor vragen kunnen zij bij de directie of direct leidinggevende terecht.

Dienstverlening
Onze dienstverlening gaat door tot het moment dat de veiligheid van medewerkers en/of gebruikers in de gebouwen waar we actief zijn in het geding komt. Specifieke instructies van onze opdrachtgevers worden ten alle tijde opgevolgd.
Indien medewerkers verschijnselen hebben die het onverantwoord maken om te werken, blijven zij thuis of worden zij uit voorzorg naar huis gestuurd.
Diverse installaties kunnen wij remote beheren, controles en aanpassingen worden waar dat mogelijk is op die manier uitgevoerd.
Wij hebben uitgebreide mogelijkheden om thuis te kunnen werken en maken daar zoveel mogelijk gebruik van.

Klantencontact en deurbeleid
Met onze klanten zullen we zoveel mogelijk alleen digitaal of telefonisch contact onderhouden, opnames worden alleen gedaan wanneer 1,5 meter fysieke afstand mogelijk is.
Wij verzoeken u vriendelijk om onze kantoren aan de Koperslager 17 en Laan van Ambacht 16 in Nootdorp alleen voor spoedeisende zaken te bezoeken. Graag vooraf telefonisch contact.

Natuurlijk blijven we onze service graag aan u verlenen! Voor vragen zijn wij bereikbaar via tel. 088-3990099 of mail info@schoutentechniekgroep.nl.

 

Wij hopen op uw begrip.
Team Schouten Techniekgroep

 

Schouten Techniekgroep Connected lighting Expert

Nu LED-verlichting de standaard is geworden, ontstaan er nieuwe kansen in de verlichtingsindustrie. Met de komst van IoT en connected lighting openen zich ongekende mogelijkheden. Een kopgroep van de meest innovatieve installateurs deelt met Philips de passie om kansen te creëren en de installatiemarkt te transformeren. Deze pioniers worden door Philips erkend als Connected lighting Experts.

Connected lighting is een combinatie van LED-verlichting en een verbinding met het internet. Dit leidt tot op data gebaseerde inzichten, een hoger rendement en licht op maat. Connected lighting verbeterd de manier waarop wij leven door de onze steden, gebouwen en woningen slimmer te beheren en onderhouden.

Meer lezen

 

 

 

Partner van ElektroNed

Sinds 1 juni zijn wij partner van ElektroNed.

ElektroNed is een proactief samenwerkingsverband van meer dan
40 excellerende elektrotechnische bedrijven.

De ElektroNed partners leren van elkaar en delen met elkaar. Dat heeft grote voordelen.
Zo vormen we één aanspreekpunt voor alle elektrotechnische expertise en
specialismen die nodig zijn. En werken we alleen samen met A-leveranciers om
kwaliteit tegen een goede prijs te borgen. Ook op het gebied van duurzaam
installeren lopen wij, met ons groene label EcoNed, voorop.
ElektroNed-bedrijven staan schouder aan schouder met klanten, leveranciers
en met elkaar, met als doel: zekerheid en continuïteit.

Naar de ElektroNed website

Word jij onze nieuwe collega?

We groeien hard, daarom hebben we een aantal vacatures.
Word jij enthousiast van Elektrotechniek, Klimaattechniek of Beveiligingstechniek? bekijk dan onze vacaturesite welke job bij je past!

 

31-01-2018 bezoek aan Philips Light Application Center

31 januari hebben we met een aantal opdrachtgevers een bezoek gebracht aan het Philips Light Application Center in Eindhoven.
Het was een geslaagd evenement waarbij diverse innovaties op gebied van elektrische verlichting zijn gedemonstreerd.

Schouten Techniekgroep nu ook VEB erkend Beveiligingsbedrijf

Met ingang van september 2017 zijn wij ook een VEB erkend Beveiligingsbedrijf.

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven behartigt al dertig jaar de belangen van de technische beveiligingsbranche en sinds enkele jaren ook die van de bewakingssector. Een van de missies is het voorkomen dat de branche negatief in de publiciteit komt. Daarom worden aan leden strenge kwaliteitseisen gesteld, die van toepassing zijn op zowel het bedrijf als het geleverde werk. De leden worden ook gestimuleerd om samen te werken om met collega’s een landelijke dekking te bieden en om te kunnen leveren wat men zelf niet in huis heeft, maar wat u als klant wel nodig hebt. De VEB controleert streng en de controleurs worden op hun beurt gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.
VEB certificaten worden door verzekeraars geaccepteerd.

Voordelen

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:

 • medewerkers over een door justitie afgegeven Verklaring van Betrouwbaarheid en/of Verklaring omtrent Gedrag beschikken,
 • bedrijven zich houden aan door de VEB gehanteerde kwaliteitsregels,
 • ze een opgeleverde installatie kunnen voorzien van een kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleveringsbewijs of certificaat,
 • u een beveiligingsadvies krijgt dat voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen, zodat u bij een eventuele schade geen extra eigen risico draagt,
 • u bij problemen met het bedrijf terecht kunt bij het secretariaat van de VEB,
 • samengewerkt wordt tussen bouwkundige en elektronische installateurs, particuliere alarmcentrales en surveillancediensten, zodat u desgewenst een complete oplossing krijgt,
 • bedrijven voor expertise of extra capaciteit terecht kunnen bij collegabedrijven in de buurt,
 • men er alles aan zal doen om kwalitatief goed werk te verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging.

Meer info: http://www.vakkundigbeveiligd.nl

 

Digitaal logboek: altijd en overal inzicht in de status van uw installaties

Het digitale logboek van Schouten Techniekgroep, biedt belangrijke voordelen voor beheer van uw technische installaties. Het is een gemakkelijke en efficiënte tool om alle noodzakelijke gegevens van diverse installaties in gebouwen te bewaren, te raadplegen en te updaten. Of u nu een inspectie wilt voorbereiden, documenten wilt raadplegen en/of onderhouds- of beheerstaken wilt uitvoeren.

Snel en efficiënt
Anders dan bij een ‘papieren’ logboek zijn met het digitale logboek alle documenten vanaf elke locatie altijd toegankelijk, door op afstand in te loggen. Op locatie zelf verkrijgt men eveneens snel toegang door enkel de QR-code op de installatie te scannen.
Door digitalisatie van documenten wordt de papierstroom in uw organisatie verminderd. Een ander voordeel is dat het digitale logboek één logboekomgeving over alle gebouwen heen vormt. Hierdoor wordt de informatie van individuele logboeken/gebouwen naar het overall bedrijfsniveau geaggregeerd.
Alle documenten, tekeningen, certificaten, rapporten, etc. staan in het logboek en zijn altijd online beschikbaar. De onderhoud- en beheerrapporten worden door onze servicetechnici direct in het digitale logboek geplaatst.
Kortom, met het digitale logboek van Schouten Techniekgroep krijgt u nog beter inzicht in gebouwbeheersactiviteiten, zodat het beheren van gebouwen tegen lagere kosten en met minder tijd kan plaatsvinden.

Data goed beveiligd
Schouten Techniekgroep garandeert een hoog beveiligingsniveau wat betreft de opslag van data en inbelverbindingen. Door de data op twee locaties op te slaan (redundantie), is de beschikbaarheid van informatie continu gewaarborgd.

Wilt u meer weten over het digitale logboek van Schouten Techniekgroep? Neem dan contact op met uw account manager!

Met ons digitale logboek heeft u altijd en overal inzicht in de status van uw installatie.