Brandmeldinstallaties

VvL130614-006-300x200Schouten Techniekgroep is een erkend branddetectie en onderhoudsbedrijf (BMI 2011) en beschikt over een brede expertise en jarenlange ervaring op dit gebied. Wij verzorgen het totale pakket: van ontwerp volgens een Programma van Eisen, tot installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en certificering. De Europese en Nederlandse normen en regels zijn daarbij leidend. Ook de communicatie met derden (opdrachtgever, brandweer en/of verzekeraar) nemen wij voor onze rekening. Hierdoor heeft u slechts één aanspreekpunt en dat scheelt aanzienlijk in kosten en tijd.

Schouten Techniekgroep is partner van Siemens en Honeywell brandbeveiliging. Onze technici hebben een compleet opleidingsprogramma doorlopen en hebben directe toegang tot uitgebreide product- en technische ondersteuning.

Ontruimingsalarminstallaties

VvL130614-004-300x200Bij brand of andere calamiteiten, is het belangrijk dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk verlaat. Een ontruimingsalarminstallatie geeft op de juiste manier instructies over vluchtwegen. Dit kan met sirenes, stil alarm (bijvoorbeeld via pagers naar bedrijfshulpverleners) of met gesproken woord door middel van omroepsystemen. In het Bouwbesluit 2012 staat beschreven welke installatie vereist is.

Schouten Techniekgroep levert stand-alone ontruimingsalarminstallaties en gecombineerde brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Alle installaties voldoen aan de norm NEN 2575.