Foto_1500x100px_ontwerphet ontwerp van een gebouw of installatie begint bij het definiëren van uw huisvestingsbehoeften en eisen. Deze dienen vertaald te worden in technische en functionele uitgangspunten.
Wij kunnen u adviseren en ondersteunen in dit proces teneinde te komen tot een gedegen ontwerp en optimale technische installaties. In het ontwerpproces houden wij rekening met de effecten op de uiteindelijke exploitatiekosten.
Wij kunnen het ontwerp in zowel een BIM model of 2D tekening aanleveren.