Project management with gantt chartOver de levensduur van een bouwwerk genomen is onderhoud de grootste kostenpost. Een goed inzicht in de kosten en de conditie van uw vastgoed is van belang vanuit technisch- en financieel oogpunt. Wij kunnen zorgdragen voor een MJOP planning gebaseerd op de NEN2767, daarnaast brengen wij het planmatige en het wettelijke onderhoud in beeld zodat er per gebouw een volledig technisch- en financieel meerjaren overzicht ontstaat.

De inspectiegegevens worden vastgelegd in een BIM compatible applicatie zodat de gegevens, indien gewenst direct of naderhand, gekoppeld kunnen worden aan 3D beheer- en management informatiesystemen.
Wij demonstreren u graag de mogelijkheden.